Zamestnávatelia

Zužitkujte pre seba naše konkurenčné výhody

Nami nadizajnovaný produkt personálnych služieb je postavený na čo najlepšom pochopení individuálnych potrieb každého z našich klientov. To nám umožňuje namiesto iba poskytovania služieb, stať sa partnerom klienta a byť účinným nástrojom jeho manažmentu vo vnútri spoločnosti. Takto získavame tie najcennejšie skúsenosti a vieme vyhovieť klientom z rôznych oblastí priemyslu.

Najviac na spolupráci s nami naši klienti oceňujú:

 • pridelený stály koordinátor Draftcomu, ktorý rieši potreby v rámci „inhouse service“ u klienta
 • projektový koordinátor Draftcom osobne pozná pracovníkov, rieši všetku agendu výberu, podpisov zmlúv, legislatívnych náležitostí
 • naše poradenstvo je založené na skúsenostiach z odvetví naprieč priemyslom (automotive, logistika, potravinárstvo, strojárstvo a ďalšie)
 • dokážeme zriadiť pobočku na tom mieste, kde nás naši klienti potrebujú, kde vzniká dopyt po pracovníkoch v danom segmente
 • už dnes pobočkami pokrývame celé územie Slovenska
 • zaškoľujeme a zacvičujeme pracovníkov ešte pred ich nástupom, aby sa čo najrýchlejšie adaptovali a mohli podať očakávaný výkon
 • všetky naše služby sú vždy pripravené na mieru klientom

Pozrite si proces spolupráce pri jednotlivých službách (recruiting,   personálny leasing,   brigádnicky servis)

Využite garancie, ktoré ponúkame

Súčasťou našej starostlivosti o vaše potreby v oblasti personalistiky sú aj záruky, jednak na výsledky našej práce a jednak na riziká spojené s prijímaním nových zamestnancov alebo využívaním dočasných pomocných síl na sezónne práce. Medzi najdôležitejšie garancie, ktoré Draftcom ponúka, patria:

 • v prípade zistenia nedostatkov pracovníka môžete žiadať o výmenu pracovníka
 • našu odmenu fakturujeme až po skončení mesiaca na základe vášho výkazu odpracovaných hodín
 • bezplatná výmena pracovníka v prípade jeho odchodu alebo vašej nespokojnosti
 • naša spoločnosť je poistená pre prípad vzniku škody spôsobenej našimi pracovníkmi
 • ak si nájdete kandidáta sami, nevznikajú vám žiadne záväzky voči našej spoločnosti

Zjednodušte personálne aktivity spoluprácou s nami

Naše služby a prístup ku klientovi sme nastavili tak, aby sme vám v procese vyhľadávania a získavania vhodných pracovníkov čo najviac ušetrili dva vaše najcennejšie zdroje: čas a peniaze. Tým tretím je ľudský potenciál, ktorý vám každodenne prináša hodnotu v podobe práce tak kvalitnej, ako si vaša výroba vyžaduje. Vďaka klientom z rôznych oblastí priemyslu máme dostatok skúseností s riešením špecifických požiadaviek v oblasti personalistiky.

Aby každý náš klient získal služby ušité na mieru jeho potrebám, postavili sme náš systém spolupráce na týchto zásadných krokoch:

 • analýza a zisťovanie požiadaviek klienta priamo v jeho spoločnosti
 • včasné začatie procesu vyhľadávania a výberu vhodných pracovníkov
 • schválenie vybratých pracovníkov klientom
 • zaškolenie a príprava pracovníkov na prácu u nášho klienta
 • kompletné spracovanie personálnej a mzdovej agendy
 • spätná väzba na naše služby
 • S agentúrou Draftcom sme mali skvelú skúsenosť. Rýchle a efektívne nám pomohli nájsť kvalitných kandidátov. Ich profesionálny prístup a ochota ísť nad rámec nás prekvapili a veľmi nás potešili. Odporúčam! Peter Z.

 • Draftcom exceluje vo svojej práci. Sú rýchli, efektívni a vždy sa snažia splniť potreby klienta. Spolupráca s nimi bola bezproblémová a priniesla nám výborné výsledky. Veľká vďaka za skvelú prácu! Lucia K.

 • Tímový prístup a starostlivosť o detaily sú na najvyššej úrovni. S ich pomocou sme našli skvelých zamestnancov, ktorí sa skutočne zapájajú do práce. Odporúčam všetkým, kto hľadá spoľahlivé partnerstvo v oblasti personálneho manažmentu. Roman R.